Spring til indhold

Kære medlemmer

Som det er jer alle bekendt, så er Danmark udsat for voldsomme regnmængder. Og det har i den grad påvirket vores område, som jo altid er sårbart over for store nedbørsmængder.

Vi ved, at mange døjer med vand på deres grund, og vejene er bestemt heller ikke så farbare, som vi kunne ønske .

Vi har kontaktet vores entreprenør, som har lovet at udbedre de værste skader, når dette er muligt .

Ligeledes har vi konstateret, at det dige, der holder vand tilbage fra Sukkerkanalen, er delvis utæt et par steder. Dette skal også bringes i orden. Ellers kan vores drænvand ikke komme væk fra området .

Vi håber på lidt mere tørvejr, så vi kan gå tørskoet rundt på vores grunde og området i almindelighed.

På vegne af bestyrelsen

Jørgen   Jakob

Åens Grundejerforening er beliggende ved Bjerge Sydstrand – omkranset af å, eng og en af Sjællands bedste og mest børnevenlige strande. Grundejerforeningens medlemmer er alle grundejere med vejret til Østvej og til Åengsvej.

Aaens grundejerforening er en af de mange foreninger, der findes i området Bjerge Sydstrand.

Vi dækker området Østvej, Åengsvej, Åmarksvej, Fyllavej, Ådalen, Åbrinken, Risengen og Kæruldsvej. Vores hovedopgave består i at sørge for, at vores veje er fremkommelige for både egne og andres køretøjer.

Derudover har vi et samarbejde med områdets drænlav, fordi vi har påtaget os at sørge for, at vandet fra området via drænet nogenlunde uhindret kan komme ud i Sukkerkanalen via en grøft, der løber på et engområde. Denne grøft skal oprenses jævnligt.

Vi arbejder også med indsatser der kan forebygge og forhindre, at kommende stormflodshændelser får ubehagelige konsekvenser for vores område.

Arbejdet med veje og oprensning foretages professionelt, mens arbejdet med den forebyggende indsats forsøges foretaget i samarbejde med Kalundborg Kommune, og fremtidig måske også vores Landliggerudvalg, som er en sammenslutning af alle grundejerforeninger i Kalundborg Kommune.

Disse indsatser koster selvfølgelig penge, og er i korte træk, hvad kontingentet dækker. Vi vil gerne prale af, at vores kontingent er blandt områdets absolut laveste. Alle i bestyrelsen arbejder frivilligt, og der udbetales hverken diæter eller kørepenge til nogen.

Hvis man har lyst til at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.
Foreningens bank er Nordea, Kalundborg:
Reg.nr. 2190 konto nr. 4398221333