Spring til indhold

Vi har desværre modtaget den triste besked , at Henning Iversen er afgået ved døden.
Det var en besked, der rørte os alle. 
Henning var et mangeårigt og trofast bestyrelsesmedlem af Åens Grundejerforening, og hans virke i foreningen var præget af stor indlevelse og grundighed.Derudover var han en meget hjælpsom og afholdt person i området, som han kendte som sin egen bukselomme.
Vi er mange, der vil savne Henning og hans venlige væsen .Han bliver svær at undvære i vores lille forening.
Æret være Hennings minde.
Jørgen   Jakobi

Åens Grundejerforening er beliggende ved Bjerge Sydstrand – omkranset af å, eng og en af Sjællands bedste og mest børnevenlige strande. Grundejerforeningens medlemmer er alle grundejere med vejret til Østvej og til Åengsvej.

Aaens grundejerforening er en af de mange foreninger, der findes i området Bjerge Sydstrand.

Vi dækker området Østvej, Åengsvej, Åmarksvej, Fyllavej,  Ådalen, Åbrinken, Risengen og Kæruldsvej. Vores hovedopgave består i at sørge for, at vores veje er fremkommelige for både egne og andres køretøjer.

Derudover har vi et samarbejde med områdets drænlav, fordi vi har påtaget os at sørge for, at vandet fra området via drænet nogenlunde uhindret kan komme ud i Sukkerkanalen via en grøft, der løber på et engområde. Denne grøft skal oprenses jævnligt.

Vi arbejder også med indsatser der kan forebygge og forhindre, at kommende stormflodshændelser får ubehagelige konsekvenser for vores område.

Arbejdet med veje og oprensning foretages professionelt, mens arbejdet med den forebyggende indsats forsøges foretaget i samarbejde med Kalundborg Kommune, og fremtidig måske også vores Landliggerudvalg, som er en sammenslutning af alle grundejerforeninger i Kalundborg Kommune.

Disse indsatser koster selvfølgelig penge, og er i korte træk, hvad kontingentet dækker. Vi vil gerne prale af, at vores kontingent er blandt områdets absolut laveste. Alle i bestyrelsen arbejder frivilligt, og der udbetales hverken diæter eller kørepenge til nogen.

Hvis man har lyst til at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.
Foreningens bank er Nordea, Kalundborg:
Reg.nr. 2190 konto nr. 4398221333