Spring til indhold

Bestyrelsen

Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om året.
Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres løbende på hjemmesiden.

Bestyrelsens sammensætning 2022/2023:

Jørgen Jakobi, formand
Nordvej 16 c, 4000 Roskilde
Tlf. 2720 3625
Mail: jakobiok@gmail.com
Sommerhus: Kæruldsvej 19, 4480 St. Fuglede

Michael Jensen, bestyrelsesmedlem, kasserer
Parcelvej 13, 4470 Svebølle
Mail: michaelkojensen@gmail.com
telf. 2144 0791
Sommerhus: Risengen 10, 4480 St. Fuglede

Peter Manscher, bestyrelsesmedlem, webansvarlig
Godthåbsvej 50, 4. tv, 2000 Frederiksberg
Tlf. 50 88 05 88
Mail: peter@manscher.dk
Sommerhus: Åbrinken 1

Susanne Lynge Larsen, bestyrelsesmedlem, sekretær
Hovedgaden 23, 4490 Ubby
Tlf. 3113 5591
Mail: sll@hotmail.dk
Sommerhus: Østvej 10

Jens Christian Knudsen, vejansvarlig
Kjeldsgårdsvej 44 , tv, 2500 Valby
Telf. 2064 0231
Mail: knudsenjenschristian@gmail.com
Sommerhus: Åengsvej 12

Suppleanter:

Anne Larsen
Sommerhus: Femvej
Mail: annelarsen09@gmail.com

Maja Døj
Sommerhus: Fyllavej
Mail: maja@doj.dk

Foreningens revisor / revisorsuppleant
Christa Hector Knudsen, sommerhus: Østvej 2
Preben Svanekiær, sommerhus: Risengen 3