Spring til indhold

Velkomstbrev

VELKOMMEN TIL BJERGE SYDSTRAND

Tillykke med dit/Jeres sommerhuskøb

Åens grundejerforening vil hermed gerne byde Jer velkommen til Bjerge Sydstrand
Vi håber, at I fremover vil få ligeså stor fornøjelse af sommerhuset som os andre.
Vi vil med den lille skrivelse gerne gøre opmærksom på os selv.

Vi er en lille, men efter vores mening velfungerende grundejerforening, som er med til at vedligeholde den del af lokalområdet, som jeres sommerhus ligger på.
Det vedrører først og fremmest områdets veje, som vi sørger for at vedligeholde i så god stand som muligt.
Dernæst har vi en opgave med at rense den grøft, der fører vandet fra vores område hen til Sukkerkanalen, så vi ikke har vandproblemer på vore matrikler.

Vi arbejder sammen med områdets landliggerudvalg og Kalundborg Kommune om indsatser, der kan forebygge, at området bliver ramt af stormflodshændelser, som Danmark i de senere år har været plaget af.

Vi håber selvfølgelig på, at I vil indgå i kollektivet og melde jer ind i Åens Grundejerforening.
Det er ganske billigt, nemlig kr. 350 årligt

I kan se mere om foreningen på aaens-grundejerforening.dk/ der er vores hjemmeside.  Vi arbejder løbende på at forbedre den, så alle relevante oplysninger kan findes dér.

Al kommunikation –med undtagelse –af denne skrivelse foregår pr. mail , så vi beder derfor om en mailadresse, så vi kan kontakte Jer, når der skal informeres om noget i området.

På vegne af bestyrelsen

Formand
Jørgen Jakobi
Kæruldsvej 19 
27203625
Som kan kontaktes, såfremt I har yderligere spørgsmål.